Postadress Målilla

"Att vistas i en ort, och ej göra sig om densamma underrättad, är lika som att gå i kyrkan och ej höra prästen; likväl händer det ganska ofta, att en, som blott rest en enda gång igenom en landsort, kan bättre göra besked om samma ort, än en, som där framlevat sin mesta och bästa ålder".

Ovanstående kan man läsa i boken "Försök till ett landskaps beskrivning", en berättelse om Tuna läns, Sefwede och Asbolands häraders fögderi, i Calmar höfdingedöme, av fögderiets häradsfogde, Magnus Gabriel Craelius från år 1772. Då jag flyttade till Målilla försökte jag finna något att läsa om orten då jag var intresserad av att veta lite mer om samhället. Det som jag har funnit sedan dess har jag försökt att sammanställa i denna bok. I olika skrifter finns lite material om Målilla eller Aspelands härad och i ovan nämnda bok av häradsfogde Craelius får man en bild av hur förhållandena var under 1700-talets senare del. I Målilla-Gårdveda hembydsförenings arkiv finns en del berättelser nedskrivna av äldre personer från bygden. I hembygdsföreningens förvar finns även en stor mängd gamla tidningsurklipp vilket har varit värdefullt. Jag är även tacksam för alla de uppgifter som jag har fått av olika personer från bygden. All fakta har jag försökt återge så korrekt som möjligt enligt källan eller som jag har fått det berättat för mig utan att förändra eller lägga till. Även stavningen på t ex olika ortsnamn har jag behållit som det nämns varför olika stavningsformer förekommer för samma ort. Bildmaterialet har jag till största delen funnit i hembygdsparkens bildarkiv men en del gamla fotografier har privatpersoner lånat ut. I boken finns även illustrationer i tusch som jag har tecknat efter gamla fotografier eller på plats om så varit möjligt.